joi, 15 decembrie 2011

Art 3

Al IV-lea principiu este – Puterea viziunii
Viziunea strategică deţine puterea reală în stabilirea de ghidare, motivarea acţiunii, şi de deciziile de ghidare. Ciudat, multi directori timid departe de utilizarea de vizibilitate, poate pentru că ele echivalează vizionar cu impracticabilă, poate pentru că se simt confortabil cu ceea ce ei văd ca pe o "sensibil-feely" exerciţiu. Afirmaţia mea, însă, este că viziunea este intens practic, şi că, în timp ce acesta ar trebui să reflecte valorile şi aspiraţiile noastre, trebuie să fie, de asemenea, construit pe fapte. Vision este, în parte scurt, emoţională (produs al imaginatiei, bănuielile, şi valori) şi raţionale parte (produsul de analiză). Acesta cuprinde yin si yang de strategie şi de performanţă.

Eu folosesc viziunea pe termen (sau o viziune strategică), într-un sens foarte precis şi detaliat. Fără această precizie, viziune poate derivă într-adevăr, în afara in taramurile fanteziei şi a lipsei de putere practice care, mai bine definite şi executat, ea ar trebui să aibă. Lui Webster prevede o definiţie care începe să se mişte în această direcţie atunci când se referă la "Dar abilitatea de a percepe ceva de fapt, nu vizibil, ca prin acuitatea mentala si dornici de foresight." Vreau să merg mai departe. Eu definesc viziunea ca o declaraţie coerentă şi puternică a ceea ce organizaţia (colegiu, universitate, şcoală profesională, şi aşa mai departe), pot şi ar trebui să fie unele anumit număr de ani, prin urmare.

Fiecare element al acestei definiţii este semnificativ:
Viziunea trebuie să fie coerente, integrarea obiectivele, strategiile şi planurile de acţiune într-o imagine completă şi uşor de recunoscut de organizarea viitoare şi mediul său.

Viziunea trebuie să fie puternic, pentru a genera angajament şi de motiva performanţă.

Viziunea accentuează ceea ce organizaţia poate fi, deoarece o viziune ar trebui să fie realiste cu privire la ceea ce viitorul poate deţine, şi despre ceea ce este realizabil în intervalul de timp ales.

Viziunea clarifică ceea ce organizaţia ar trebui să fie, pentru că trebuie să reflecte valorile şi aspiraţiile de administrare, facultate, studenţi, absolvenţi, şi alte părţi interesate.

Vision diferă de la, ci o completează, misiunea şi filosofia. Misiunea prevede scopul de bază al organizaţiei, defineşte relaţiile sale la alte organizaţii şi circumscripţii, şi stabileşte obiectivele generale. Filosofie articulează valorile care ar trebui să ghideze comportamentul organizaţional, defineste caracterul relaţiilor cu părţile interesate, şi stabileşte stilul şi cultura organizaţiei. Viziunea se bazează pe aceste declaraţii pentru a descrie dimensiunea viitor, forma, textura şi a organizaţiei (care este, una ar trebui să poată obţine o simt bine pentru viitoarea organizare din declaraţia viziune); se stabileşte obiective specifice şi, mai important, drive-uri şi ghiduri de acţiune pentru atingerea acestor obiective. Misiune şi filozofie sunt, într-un sens, atemporal (sau sub rezerva de a schimba doar rareori). Viziunea exprimă obiectivele unei organizaţii la un moment dat. Lider adevarat foloseşte toate cele trei pentru a ghida şi să împuternicească organizaţia spre obiectivele.

Elementele cheie ale viziunii

În cazul în care viziunea este de a realiza tot ce-am să-l menţină pot face, trebuie să fie renumit cu atenţie şi cu detalii considerabile. Cât de mult detaliu? În lucrul cu corporaţii, am tendinţa să accentueze şase elemente descris în figura 1. Şi, deşi terminologia poate reflecta această plecare sau corporative, aceste elemente sunt, poate surprinzator, destul de transferabile la sfera de învăţământ.

Următoarele exemple ilustrează genul de întrebări pe care un colegiu sau universitate s-ar putea încerca să solicite şi să răspundă în cursul în curs de dezvoltare o astfel de declaraţie viziune detaliată:
Scară. Desi nu poate fi nici o valoare intrinsecă, în creştere în sine, în mod evident face o diferenţă considerabilă la strategie, structură organizatorică, de finanţare, şi aşa mai departe, dacă instituţia alege la dublu in dimensiuni sau să rămână de aproximativ aceeaşi mărime. Deci, "Cât de mare vrem sa fie?" este o întrebare valabilă.

Domeniul de aplicare. Ce ar trebui să fie viitorul mix de învăţământul pre-universitar, absolvent, şi postuniversitare? Ce rol ar trebui să joace de cercetare în definirea caracterului al instituţiei? În ce măsură ar trebui să ne fie în domeniul educaţiei continue?
Competitive Focus. Pe ce bază vom căuta să concureze pentru studenţi? Pentru facultate? Pentru finanţare pentru cercetare? Cum ar trebui să ne diferenţieze de alte instituţii similare?
De produse şi Focus Market. Aceasta continuare defineşte viitorul domeniu de aplicare: Ce discipline ar trebui să punem accent? Vom căuta să acopere un front larg, sau poate fi un jucator de nisa? Cum în general ar trebui să ne definim piaţa noastră (zona din care ne tragem organismul nostru elev)-la nivel regional? la nivel naţional? la nivel global?
Imagine şi Relaţii. Cum dorim ca alţii să ne vedem? Ce imagine vrem la proiect?Cum ar trebui să ne gestiona relaţiile noastre cu părţile interesate externe?
Organizare şi cultură. Cum ar trebui să ne structura organizaţiei noastre? În ce măsură vrem să construim alianta strategica cu alte instituţii? Valorile Ce ar trebui să dicteze comportamentul nostru organizaţional?
K-12 lideri de şcoală vor putea pune întrebări similare. În special, şcolile private elementare şi secundare, care se confruntă cu cel puţin un mediu cvasi-competitiv, ar trebui să poată să se adapteze această structură viziune la nevoile lor specifice, înlocuind (în domeniul de aplicare şi segmentele de marfuri Focus), întrebări cu privire la gama de nivelurile care urmează să fie inclus (K-7-12 decembrie?? K-6?) şi accente în curriculum-ul dorit. Pentru şcoli publice, de obicei, viziunea este mult mai probabil să fie tot sistemul decât specifice într-o anumită şcoală. Dimensiunea globală este un factor mai mare de a demografice, la alegere, cu toate că alegerile rămân în ceea ce priveşte dimensiunea de şcoli individuale în cadrul sistemului, şi-absent răspândirea accentuată a buletinului de şcoală sistemul de întrebări cu privire la focus-competitive sunt mai puţin relevante.

Douăzeci şi cinci de ani în urmă, am prezidat comisia a cetăţenilor "de a dezvolta cu rază lungă de obiective pentru sistemul de Westport, Connecticut, şcoală. Nu am apel ceea ce am produs o viziune, dar în retrospectiv am putea fi atât de bine făcut şi munca noastră ar fi beneficiat de o abordare mai structurată am subliniat aici. Cu toate acestea, raportul nostru finală a stabili o viziune detaliată a unui sistem de şcoli elementare şi secundare, care a fost să fie, dar o parte din învăţarea pe tot parcursul vieţii şi se bazează pe valori fundamentale trei am numit cele trei "I lui"-Individualizarea (de opţiuni de curriculum-ului şi ritmul de învăţare), inovare (încurajarea de noi metodologii, studii interdisciplinare) şi integrare (acest lucru a fost, la urma urmei, era Drepturilor Civile).

Nivelul de detaliere am specificat aici este cel puţin o ţintă. Nu orice declaratie viziune vor include toate elementele, dar obiectivul ar trebui să fie să se mişte în această direcţie. Când am citit sau auzit declaraţia viziune, ar trebui să avem o imagine clară a ceea ce dorim organizaţiei să devină, un sentiment de scop şi o direcţie care să ghideze acţiunile noastre de zi cu zi şi deciziile. Declaraţia nu trebuie să fie de lungă durată; o singură pagină se va face. Mai important decât lungimea este de profunzime şi originalitate, viziunea trebuie să meargă dincolo de generalităţi banale să sune câteva adevăruri de bază cu privire la ceea ce această organizaţie special, se poate realiza.

Este viziunea de produse al gândirii un individ? Sau este rezultatul unui proces de grup?

Istoria învăţământului din această ţară este plină de exemple de preşedinţi universitare a căror viziune a aruncat o umbră lungă, nu numai asupra propriilor instituţii, ci peste întregul domeniu al educaţiei-James Conant de la Harvard, Robert Hutchins din Chicago, Nicholas James Butler a Columbia. În domeniul de afaceri, numele de Jack Welch a General Electric, Jan Carlzon, fost membru al SAS; târziu Sam Walton, şi Akio Morita a Sony iasa in evidenta in domeniul actual de directori.În toate aceste cazuri, viziunea sări de la a intui şi de inspiraţie ale persoanelor fizice.

Clima curente ale instituţiilor de învăţământ necesită o abordare mai puţin ierarhice şi mai mult de consensuală aceste exemple ar sugera, în conformitate cu comentariul anterior despre diferenta dintre organizaţiile corporative şi colegial.Aceasta nu este, însă, să nege rolul de lider în acest proces. Într-adevăr, acesta va fi, de obicei, o perspectivă lider, unitate, persuasiune, şi, da, carisma, care va începe procesul, ghidul de ao trece de pericolele de compromis sens, aceasta conduce la o concluzie cu succes, şi apoi utilizaţi "amvon bătăuş" de Liderul de birou pentru a comunica viziunea finală.

Cu toate acestea, provine, viziunea trebuie să fie o viziune comună. Scopul viziunii, la urma urmei, este de a stimula acţiuni şi de a obţine rezultate, nu să aibă o piesă impresionantă de proză. Dacă o viziune este de a modela viitorul şi de acţiune conduce, pe atunci lider-şi altele în poziţii executive-trebuie să-l comunice în linii mari, constant, şi în mod continuu, până când aceasta devine o parte integrantă a culturii organizatiei. Welch General Electric, de exemplu, are fiecare oportunitate publice şi private, în discursuri, şedinţele de management, articole, interviuri şi, de a conduce casa lui un mesaj. Acesta nu este pur şi simplu o chestiune de un anunţ iniţial, ci o constantă a drumbeat accent cuvinte-sprijinită de acţiuni.

Puterea de vizibilitate derivă din abilitatea sa de a capta inimile şi minţile a membrilor unei organizatii prin stabilirea unui scop care este atât fezabilă cât şi înălţătoare. Se poate consolida emanciparea că cele mai multe organizaţii de azi încearcă să promoveze. Acesta se concentrează gândire şi de acţiune, oferind atât gradul de pregătire şi aim-la fel ca în "gata, obiectiv, de foc"-pentru deciziile strategice şi tactice, ajutând pentru a asigura coerenţa în procesul decizional. Este steaua prin care organizaţia conduce.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu