joi, 15 decembrie 2011

CERCETĂRI DE MARKETING ONLINE (5)Săptămâna trecută am discutat despre procesul de definire a întrebărilor pentru realizarea unui chestionar on-line. În continuare, vom analiza câteva punte slabe ale chestionarelor on-line definite în Google Docs, precum şi modul în care sunt prezentate rezultatele în urma completării chestionarelor.

Un prim punct slab al aplicaţiei este constituit de faptul că nu pot fi definite întrebări care folosesc scala ordinală clasică, de genul: „Ordonaţi următoarele mărci în funcţie de preferinţele dumneavoastră”. În astfel de situaţii putem defini o întrebare de tip „Scale” (vezi figura de mai jos), însă riscul ca respondentul să acorde acelaşi rang la mai multe răspunsuri este destul de mare.
Un alt punct slab este acela că în cazul unor întrebări de tip „Grid” nu se poate defini şi opţiunea „Nu cunosc” pe care sa o folosească anumiţi respondenţi care nu pot răspunde la o parte din aspectele conţinute într-un tabel. De exemplu, astfel de scale pot fi folosite pentru a aprecia cât de mulţumiţi sunt respondenţii cu privire la serviciile prestate de mai multe firme dintr-un anumit domeniu. Dar poate că ei nu au apelat la serviciile tuturor firmelor respective, motiv pentru care nu le pot aprecia. În acest caz se foloseşte opţiunea „ Nu cunosc”. Întrucât aplicaţia nu permite asocierea unui astfel de răspuns, singura soluţie este să rugăm respondenţii să nu completeze nici un răspuns pentru firmele pe care nu le cunosc. Cu toate acestea, ne va fi destul de greu să identificăm dacă persoana respectivă chiar nu cunoaşte firma sau a sărit din greşeală peste acea întrebare.

Tot ca punct slab al chestionarelor online definite cu Google Docs putem aminti posibilitatea ca o persoană să completeze de mai multe ori chestionarul accesând acelaşi link. În felul acesta, baza de date poate fi încărcată cu răspunsuri, care nu corespund realităţii, de persoane care nu au cele mai bune intenţii. În acelaşi timp, utilizarea unui singur link de către mai multe persoane poate fi un avantaj care să asigure accesul mai uşor la chestionar.

După ce a fost finalizat, chestionarul va putea fi accesat de către utilizator din pagina sa de Google Docs. Dacă se dă click pe el, va apărea un tabel cu întrebările şi răspunsurile ce au fost date până în momentul acela. Acest tabel poate fi salvat în format Excel, în scopul unor prelucrări ulterioare. De asemenea, aplicaţia permite centralizarea rezultatelor pentru fiecare întrebare sub forma unor grafice specifice fiecărui tip de întrebare, însoţite de tabele de frecvenţe (vezi figura de mai jos).
Generarea graficelor se face din meniul Instrumente, accesând calea: Formular/Afişaţi sumarul răspunsurilor. Aceste rezultate pot fi folosite ca atare în realizarea raportului cercetării sau datele pot fi preluate într-un anumit sistem informatic (cum ar fi SPSS), pentru realizarea unor analize mai complexe.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu