luni, 9 ianuarie 2012

Marketing prin e-mail (partea aVII-a)


Interviul prin e-mail, metoda de comunicare cu subiectii in cazul anchetelor


Pe măsură ce utilizarea poştei electronice pentru cercetări preia rolul celei convenţionale, interviul utilizează natura interactivă şi imediată a e-mail-ului în forma de interviu individual. Avantajele practice ale interviului electronic se reduc de fapt la două aspect:

  • Primul se referă la faptul că interviul prin poşta electronica nu este constrâns de localizarea geografică sau zonarea temporal;
  • Cel de-al doilea avantaj se referǎ la transcrierea datelor, textul din interviurile e-mail putând fi uşor prelucrat prin orice program de procesare texte sau analiză calitativă cu un minim de alterare. 

Prin aceasǎ metodǎ de interviu cu ajutorul e-mail-ului se salveazǎ  timpul şi banii cercetătorului, se elimină de asemenea orice eroare introdusă printr-o transcriere incorectă. Astfel, prin intermediul interviurilor e-mail, datele care se analizează reprezintă exact ceea ce intervievatul a scris. Pe de altă parte, cercetătorul nu trebuie să se deplaseze nicăieri, asigurarea şi montarea echipamentului de înregistrare şi transcriere nu mai e necesară. Natura asincronică a comunicării prin e-mail permite subiecţilor orice extindere a rǎspunsului. 
O ultimă problemă înainte de începerea interviurilor este explicarea scopului şi metodologiei. În general, în cazul cercetărilor clasice, acest lucru nu este o problemă, cercetătorul reuşind să clarifice toate problemele. În cazul interviurilor on-line însă, cercetătorul trebuie să se bazeze pe text scris, care ocupă mult spaţiu pentru a fi explicate toate instrucţiunile, ceea ce complică interacţiunea (are loc un schimb de mesaje consistent înainte de începerea propriu-zisă a interviului). Cele mai multe discuţii privind beneficiile şi dezavantajele e-mail-ului ca tehnică de intervievare ignoră însă factorii „umani” implicaţi prin utilizarea sa. 
Interviul prin e-mail reduce problema efectului intervievatorului, fie rezultând din aluzii vizuale şi non-verbale, fie din diferenţele de statut dintre intervievat şi intervievator. De asemenea, poate reduce problemele determinate de participanţii dominanţi şi timizi. În acest mod, interviul electronic ameliorează simţitor unele probleme interpersonale asociate de regulă tehnicilor convenţionale de interviu. Cu toate acestea, rămâne valabilă constatarea că interacţiunea e-mail nu este comparabilă cu interacţiunea verbală în multe privinţe. Discuţia „on-line" presupune anumite deprinderi, atât ale intervievatorului, cât şi ale subiectului. Conţinutul şi stilul mesajelor e-mail se află undeva între un apel telefonic şi o notă oficială. 

Întradevăr, limbajul tuturor comunicărilor mediate de calculator tinde spre un registru simplificat, datorat constrângerilor de spaţiu şi timp ale mediului, făcând din mesajele e-mail un hibrid între limbajul oral şi cel scris. Deşi adesea văzută ca o reflecţie lipsită de acurateţe a gândurilor respondenţilor, „evidenţa mută" a datelor scrise poate oferi avantajul distanţei (uneori necesar), atât spaţiale cât şi temporale, între subiect şi cercetător precum şi a absenţei subiectivismului atât al anchetatorilor cât şi al anchetaţilor.

Aceastǎ modalitatea de culegere a datelor prezintǎ particularitǎţi specifice îndeosebi sub  aspectele complexitǎţii chestionarului, a timpului de derulare şi a reprezentativitǎţii datelor culese.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu